Privacyverklaring

Versie: 2.1                                                                                      25 mei 2018

Introductie
In dit document leggen we uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij zijn met de volgende ondernemingen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:
•    Biesbroeck Beheer BV
•    Biesbroeck Holding BV

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. ‘Verwerken’ houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens.
Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Doel / Activiteit Persoonsgegevens                                
Juridische grondslag
Wanneer u informatie bij ons opvraagt
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social Media profiellinks
Uw toestemming om via post, e-mail, social media of telefonisch informatie te ontvangen

Wanneer u met ons een huurovereenkomst aangaat
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Inkomensgegevens
 • Homepage
 • Social media proliellinks
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Beroep
 • Burgerlijke staat
 • Relatie
 • Partner naam
 • Partner geslacht
 • Partner burgerlijke staat
 • Partner nationaliteit
 • Partner Burgerservicenummer
 • Partner beroep
 • Partner geboortedatum
 • Huishoudverklaring
 • Ontvanger huurtoeslag
 • Opmerkingen huruder
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Gezinssamenstelling
Noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren.

Wanneer u met ons een koopovereenkomst aangaat
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie legitimatiebewijs
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 
Noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. De belastingdienst hanteert momenteel bijvoorbeeld een bewaartermijn van 7 jaar.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

Afhankelijk van de door u gebruikte diensten geven wij uw gegevens door aan de volgende (categorieën van) derden:

Categorie derden  Naam / Beschrijving Doel
Belastingdienst Belastingdienst Opvragen van het huishoudinkomen inzake de inkomensafhankelijke huurverhoging
Financieel dienstverleners Diverse banken Voor het uitvoeren van onze incasso-overeenkomst
  Investeerders / Beleggers Voor het beoordelen van investeringsmogelijkheden
 Gerechtsdeurwaarders Diversen Het afwikkelen van huurachterstanden
 Gemeenten Diversen Het doorgeven van verhuurinformatie voor het uitvoeren van WOZ heffingen
 Waterschappen Diversen Het doorgeven van verhuurinformatie voor het uitvoeren van waterschapsheffingen
 Verhuurders Diversen Voor het afgeven van verhuurdersverklaringen
 Notarissen Diversen Voor het opstellen en uitvoeren van koop- en hypotheekovereenkomsten

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele en analytische cookies op onze website www.probies.nl.

 • Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit.
 • Analytische cookies: deze cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten. Deze cookies worden geplaatst door derden (Google Analytics) en geven ons geen mogelijkheid het websitebezoek naar een specifieke persoon te herleiden. Ze vereisen dan ook geen specifieke toestemming van u voordat ze geplaatst worden.
  U kunt zich altijd zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Een verzoek tot verwijdering moeten wij altijd toetsen aan de aan ons gestelde wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we hebben procedures om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Wijzigen van privacyverklaring
Biesbroeck Beheer / Biesbroeck Holding is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te reden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
Onze website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval zijn wij  verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Privacy Officer
Voor al uw vragen over deze verklaring kunt u terecht bij de Privacy Officer van Biesbroeck Beheer en Biesbroeck Holding, namelijk:

Naam: Dhr. E. Biesbroeck
Tel:  0114-374375
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactinformatie

Postbus 30
4560 AA Hulst

Overdamstraat 5
4561 AL Hulst

tel 0114-374 375
info@probies.nl

Copyright © Biesbroeck Beheer 2023

Website by Parnassus Publishing