Park St. Andries - Koewacht

In samenwerking met Bax & van Kranenburg kochten wij in 1999 de voormalige coöperatieve vlasfabriek St. Andries te Koewacht.

Op het perceel stonden een viertal gebouwen die waren toegespitst op de vlasverwerking. Aan het perceel is na een bestemmingswijziging een woonbestemming gegeven.

Aangezien een gedeelte van het terrein onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur mocht slechts een deel van het terrein, met respect voor de omliggende natuur, worden bebouwd. Dit heeft geresulteerd in een viertal bijzonder ruime kavels in een landelijke omgeving, ingeklemd tussen bos, landbouwgronden en de Boskreek.

Met oppervlakten variërend van zo’n 4.500 m² tot bijna 8.000 m² kunnen we gerust spreken over “een zeldzame en unieke kans” in Zeeuws-Vlaanderen.

De sloop van de gebouwen en aanleg van de infra vond in 2010 / 2011 plaats. Momenteel is er nog één kavel voor verkoop beschikbaar.

 

 

 

De locatie is een aantrekkelijk stukje landschap tussen Koewacht en Heikant. Het perceel wordt aan de Noordzijde begrensd door de Boskreeklaan, aan de Oostzijde door de Tragel en aan de Westzijde door de Boskreek, die zich ter plaatse door de Riedepolders slingert. Bovendien grenzen aan de Noord- en Westzijde van de locatie bosgebieden. De Tragel en de Boskreeklaan zijn twee historiche landwegen, begeleid door een lommerrijke bomenrij.

De kavels worden vrij opgeleverd. De keuzen van architect en aannemer is volledig aan de kopers.

Voor uitgebreide verkoopdocumentatie verwijzen wij u naar Kindt & Biesbroeck Makelaardij.

Contactinformatie

Postbus 30
4560 AA Hulst

Overdamstraat 5
4561 AL Hulst

tel 0114-374 375
info@probies.nl

Copyright © Biesbroeck Projectontwikkeling & Beheer 2020

Website by Parnassus Publishing