Baudeloo Hulst

Het Refugium Baudeloo is een van de oudste gebouwen in het centrum van Hulst en heeft in het verleden dienst gedaan als “vluchthuis” en “overwinterhuis” voor de Paters Cisterciënzers die in late middeleeuwen de polders boven Hulst indijkten. 

Daarna heeft het pand nog dienst gedaan als gouveneurswoning, ziekenhuis voor Franse officieren en laatstelijk als pensionaat en scholengemeenschap en als klooster voor de Zusters van Roosendaal.

In 1992 is het gebouw ontdaan van alle aangrenzende bebouwing en terug in originele staat gebracht.

In dit fraaie gebouw is nu de Zeeuwse Muziekschool gevestigd en een historische concertzaal ingericht in de kapverdieping.

Een tweede restauratie van voornamelijk de toren en hoofdentree in 2003 heeft het pand in de huidige staat gebracht.

Met het plaatsen van een bijzonder windvaantje op de toren is in 2003 de restauratie afgerond.

Contactinformatie

Postbus 30
4560 AA Hulst

Overdamstraat 5
4561 AL Hulst

tel 0114-374 375
info@probies.nl

Copyright © Biesbroeck Beheer 2022

Website by Parnassus Publishing